Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

Én gud biter i støvet. Én gud gjenstår.

Gorellik.jpg

Jordboerne og einherjen reiser til Pandemonium og dreper den døende guden Gorellik uten vanskeligheter.

Moore fikk vite at Ferrix befinner seg i Bestialia. Hans tilstand forverrer seg hele tiden, og nå er også Ella redd for ham.

Gudedreperne var litt misfornøyd fordi de ikke fikk tatt nådestøtet på Gorellik, men de fikk lov til å ta hodet som et trofé og ble fortalt av Moore at de gjerne måtte lyve og ta æren for drapet på guden.

Produksjonen av rifler er flyttet inn i Den store basaren. De fikk også vite at det antagelig er arkanene som står bak attentatforsøkene. Blant annet bombingen de ble utsatt for utenfor et halvingølsted. Airlea ble drept i bombeangrepet, men Siegfried fikk reddet hennes og Brunos barn, en sønn, ved å foreta et keisersnitt. Gutten ble kalt Einar.

Svartalvmagikeren de har samarbeidet med har vært lite samarbeidsvillig, og det skyldes at Moore ikke lenger stoler på ham. Etter en krangel ble han tvunget til å love ikke å selge informasjon han får gjennom Åhanvarsåsød videre, noe han ikke han hadde lyst til å gjøre ut av prinsipp. Moore minnet ham på at avtalen egentlig gikk ut på at han skulle motta informasjon om Jorden. De kom til en enighet, og han gikk med på å gi Charleston noen formler han kunne forsøke å lære seg.

Sigrid fortalte også Siegfried at hun snart ville ha fylt kvoten sin med falne krigersjeler, og ville bli fri til å gjøre som hun ville etter bare noen hundre til.

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.