Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

De fattiges velgjører myrdet på Astralplanet

Eventyrerne ble gitt 1500 gullstykker i belønning fra takknemlige byfolk i Pandemonium.

Via Ella betalte de en speider 2000 gullstykker for å lete etter det nye gudsriket som gråhodene tror kan ha dukket opp i Arborea.

En ukjent velgjører gav jordboerne 1500 gullstykker og en blåfiol via en budbringer. I brevet stod det at den ukjente giveren ønsket dem lykke til med foretaket deres, og ønsket å samarbeide med dem dersom det lykkes.

Gith tilkaller jordboerne til en planet på Primærmaterieplanet. Hun og hennes menn har slitt med å skaffe gudekraftbeholdere fra gudeminene på Astralplanet. Kun ti menn gjenstår, Giths rustning er gjenomboret flere steder og alle viser tydelige tegn på å ha vært i harde kamper. Hun forklarer at githyankiminene er for godt forsvart og at de istedet må angripe en eksperimentell mine, som ifølge Ella drives av en Sigil-boer ved navn Gyrith, som tilhører fraksjonen depperne.

Minen er forsvart av et tredvetalls rivere og Gyrith. De blir nedkjempet og gudekraftbeholderen, som er ganske stor, blir demontert og fraktet til Primærmaterieplanet.

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.