Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

En reise til Toril

Multiverskampanjen. Tilbake til Primærmaterieplanet (men ikke Jorden)

greskeaktige_kvinner_i_Ytterlandene..jpg

Jordboerne gjør seg klare til å reise til Sigil for å hente Eilistraees sverd. De er imidlertid bekymret for å etterlate seg de atten slavinnene samt sionridderne i Sigil uten beskyttelse. Shemtska, eller andre, som er ute etter å legge press på dem, eller hindre dem i å assistere Gith i hennes opprør, kan velge å angripe dem.

De vurderer derfor å slutte seg til en fraksjon. Siegfried er negativ til denne tanken, og bryr seg heller ikke noe særlig om skjebnen til de andre dødelige. Om de bare velger å tro på Allfaderen er det å dø for sverdet ingen kilde til bekymring. Det eneste unntaket er Brunos tidligere elskerinne, Airlea. Denne kvinnen, som nå er synlig gravid med Razel-Els barn, ønsker han å ta med seg på ekspedisjonen. Hun har alt begynt å trene med våpen, og er svært ivrig.

Kronikøren mener derimot at de har et ansvar for de kvinnene de har tatt under sin beskyttelse. Han er likevel skeptisk til den fraksjonen Moore er mest interessert i, nemlig Sanserne. Denne fraksjonen som ser på sanseerfaringer som den beste måten å tilegne seg kunnskap om og bli ett med multiverset på, nedprioriterer den evige sjelen til fordel for et kroppslig fokus, mener han.

Ikke desto mindre går han med på et besøk til Den store festhallen, som er sansernes hovedkvarter i Sigil. Der møter Moore den kvinnelige faktotumen, Callistra, han har snakket med tidligere, som gir en liten innføring i deres filosofi. Til sist blir de enige om at Moore skal bli et prøvemedlem, slik at begge parter kan vurdere om han egner seg som sanser.

En annen fraksjon som synes å appellere til jordboerne er De uavhengige. Det viser seg at Meldon hører til denne gruppen. Han forklarer at de i den siste tiden har vært under press fra Harmonium, som misliker både de uavhengige og sanserne. De har i økende grad trukket seg tilbake til Den store basaren, hvor de er svært tallrike og sterke. En mulighet kan være å flytte slavinnene og sionridderne dit, hvor de vil være langt tryggere enn i garnisonen.

Fordelen ved å slutte seg til disse fraksjonene er trygghet. Bakdelen er at man arver fiendskapet til andre og mektige fraksjoner. Thornton får tillatelse til å fremhandle en avtale med de uavhengige om beskyttelse, og kanskje også medlemskap for de sionridderne som måtte være interessert i det. Meldon mente at det ville kunne la seg gjøre å flytte produksjonene av riflene også til Den store basaren, om Uavhengighetsligaen fikk 30 % av de produserte våpnene til bruk i forsvaret av basaren.

Gjennom portalen
Jordboerne har kommunisert med gudedreperne og fått beskjed om at alt de vet er hvor månesigdsverdet til Eilistraee sist ble observert, og at det ble båret i klørne til en stor ørn i nærheten av Måneskinnsmyrene i Faerun.

Gruppen som reiser til Toril består av Siegfried, Stewart Moore, Kronikøren, githyankien Tor´e, Ella og Airlea (den gravide slavekvinnen) og Charleston (sionriddermagikeren med én hånd).

Meldon har sikret dem passasje gjennom en portal i Skjebneligaens besittelse. Denne fraksjonen, som ofte kalles rapperne eller græbberne, fordi de mener at alt det man kan ta fra andre og holde på har man rett på, krever femten hundre gullstykker for gjennomfarten. Det er svært mye penger for en portalreise, særlig med tanke på at det strengt tatt ikke er lov til å kreve penger for bruk av portaler i Sigil. At prisen er så høy er nok ikke tilfeldig. De prøver seg med å si at primerne kan bruke portalen gratis, om de bare går med på å la en av deres representanter få bli med dem og motta en audiens hos den påstått gjenfødte Gith. Det vil ikke jordboerne gå med på. Da truer græbberne med at de ikke har inngått noen avtale om returreisen, og at primerne fort kan oppdage at portalen er stengt når de skal vende tilbake. Det hjelper ikke, primerne vil ikke gå med på noen flere avtaler, særlig som følge av utpressing. Ella påpeker at det finnes en rekke portaler mellom Sigil og Toril, og kanskje er det enklere å finne portaler som ikke kontrolleres av græbberne på Toril-siden.

Da de ankommer er det mørkt, men stjerne- og månelyst. De befinner seg i et myrlandskap. Siegfried påkaller ravner for å orientere seg. I måneskinnet øyner de store fjell i avstanden i nord, og på veien en liten stue hvor det er lys i vinduene. Til vest er det en liten landsby, mens det i avstanden befinner seg nok en fjellkjede. I øst er det skog. Det er det også i sør, men der får ravnen øye på et stort brennende bål i en glenne. Siegfried prøver å få ravnen til å nærme seg, men det vil den ikke. Kan det tenkes at den er redd for noe?

wooden-wall-tower-12348314.jpg

Jordboerne velger å ta turen til landsbyen, da den er nærmest. Da de ankommer den, like før morgengry, viser det seg at den er beskyttet av høye trepalisader. Den er også godt voktet, og de blir oppdaget av en vakt bevæpnet med spyd. De forklarer at de er reisende og ønsker ly. Til sist blir de sluppet inn, men ettersom det er markedstid og landsbyen er fylt til bristepunktet av tilreisende bønder og handelsfolk, blir de henvist til noe halm i en låve. Store mengder gull sikrer dem likevel en plass i ett av de to lokale gjestgiveriene.

De har mange spørsmål, blant annet om hvem landsbyboerne frykter. De får snakke med Erfin, landsbyens eldste, som forklarer at palisadene er til beskyttelse mot drowene. Fra tid til annen angriper de landsbyen, tilsynelatende bare for moro skyld. De har aldri okkupert en landsby og tar sjeldent slaver. I stedet kan det virke som om de ser på menneskene på samme måte som aristokrater ser på villsvin og hjort, som underholdende jaktbytter. Det er åtte år siden forrige angrep, men det var som vanlig helt ødeleggende og sitter brent i minnet på de overlevende. Særlig utsatt er de på overskyede netter med lite stjerne- og månelys.

59dc813519f7efce13c9594be783765d.jpg

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.