Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

Et vartigeroppdrag og en bakgatefelle

Moore blir stadig mer forstyrret av feromonene som Ferrix sender ut. Det bekymrer også den gjenfødte Gith, eller Zellara som hennes vanlige navn er. Hun gir derfor Moore sin velsignelse til å forsøke å vinne konkurransen om å bli Ferrix make.

Det er også en annen grunn til at hun velger å gi ham denne muligheten. Hun forteller, kun til Moore, Siegfried og Kronikøren, at hun og Zekith har besluttet seg for at noe må gjøres for at opprøret mot Vlaakith ikke også skal oppfattes som et opprør mot multiversets guder i sin alminnelighet. Og ettersom de alt har drept en gud, og har planer om å drepe nok en guddom, kan dette fort bli en realitet. Men, dersom de veier opp for dette ved å gjøre ende på den mest avskydde sekten av alle, nemlig gudedreperne, gjerne etter først å ha lagt skylden for gudedrapene på nettopp dem, så vil de kunne komme godt ut av det omdømmemessig.

I tillegg vil det gi opprørerne tilgang til et svært rikholdig arsenal av mektige artefakter og magiske våpen, samt et særdeles godt befestet tilholdssted på Astralplanet, som selv Vlaakiths styrker vil få vansker med å innta, og som kan tjene som et mobiliseringssted for githyankier som ønsker å slutte seg til Giths banner.

Siegfried motsatte seg dette sterkt da han mente det var illojalt, ettersom de var som allierte å regne. Gith forklarte at dette forholdet var nettopp det som ville gjøre det mulig å innta befestningen, som neppe vil kunne inntas med makt utenfra. Hun insisterte på at dette skulle skje, men i mellomtiden ville hun og Zekith lete etter den nylig drepte guden Grollik. Intenting skulle foretas før det.

Moore mister kontrollen og river av seg kjedet med tigeramuletten. Det lykkes Siegfried og de andre å overmanne ham, og få den på plass igjen. Men det ser nå riktig ille ut.

Så dukker det opp en høyreist, muskuløs og svarthåret mann, aldeles ubevæpnet og skritter frem mot Moore. Vartigerjuristen er en stund usikker på om han vil angripe. Det gjør han ikke. Istedet introduserer han seg som Sherkhan, en av vartigergudinnens sendebud, og gratulerer Moore med sin avgjørelse om å endelig ta imot utfordringen fra Ferrix om å kjempe om å bli hennes make. Han legger den ene hånden på Moores panne, mens han med den andre river av ham tigeramuletten igjen.

Sherkhan forklarer at Moore nå vil ha kontroll over forvandlingene, men at han fremdeles vil kjenne effekten av feromonene. Moores første oppdrag er å skaffe seg et obsidiantriangel som tilhører en gereleth ved navn Zazzla. En infamøs kattemorder. Med denne nøkkelen vil han kunne ta seg gjennom en portal til Bestialia.

Moore går til svartalvmagikeren for å høre om hvordan man best bekjemper en gereleth. Magikeren utstyrer ham med et pulver han kan drysse på klørne sine som vil gjøre ham i stand til å skade selv de mektigste gerelethene. Det vil trolig kunne komme som en svært ubehagelig overraskelse på en kelubar eller shator som tror han er usårbar mot vartigerklør.

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.