Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

Forberedelser til kamp

Moore gjør seg klar til å møte gehreleten Zazzla. Svartalvmagikeren har funnet en kollega som kan sørge for å omgi hele butikken hans med en magisk sirkel som gjør det umulig for ham å teleportere seg ut derfra, og som dessuten hindre ham i å mane frem forsterkninger.

Før dette går han imidlertid til Sansernes hovedkvarter hvor han forteller at han har svært interessante sanseopplevelser lagret i sansesteinene, men at disse er av en såpass delikat natur at han ikke vil gi dem fra seg uten forsikringer om at hans navn ikke vil bli knyttet til dem. Det er naturligvis steinene som rommer erfaringene fra drapet på guden Grollik han først og fremst viser til, men også steinene som rommer interaksjonen med den påstått gjenfødte Gith og besittelsen av Eilistraes sverd er potensielt farlige.

Han får omsider beskjed om at en audiens med selveste faktolen Erin Svartflamme vil bli arrangert. Han får også beskjed om at han er å regne som et fullverdig medlem av fraksjonen nå, med alle de fordeler som følger med det.

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.