Bruno

spøkefull, skjørtejeger, voldsom

Description:

Bruno, 9. grads kriger og åsatroende

St 17, Fy 16, Smi 15, Ini 11, Vis 14, Kar 13

Mauser 10, Rilfe 11, Karabin 11, Bajonett 10,
bastardsverd 2 thac0 7, skade 1d85
bastardsverd 1 thac0 8, skade 1d84
kortsverd 2, thac0 8, skade it63
lp 74
xp 263,133
kunnskap: skjoldborg, kortsverd, spesialist bastardsverd, riding, førstehjelp

eiendeler: mauser, 2 skudd bly, 6 skudd jern, 12 skudd sølv
bajonett, leggskinner, skjold, kortsverd magisk (1) kortsverd magisk (2 i ødemarkene), 2 x gitz bastardsverd (+2), stridsøks + 2
bronserustning, lånt platerustning
skjold + 1 i ødemarkene

Beskyttelse: – 1 skjoldbonus, -1 smidighet
språk: tysk, engelsk

Bio:

Personlighet: Har problemer med å ta noe som helst alvorlig (se bilde), ivrig skjørtejeger og glad i kamp.

Ble rekruttert til KDPP på grunn av sitt utvilsomme mot og gode stridsferdigheter, men har utvist manglende respekt for autoriteteter ved flere anledninger. Det var dette som gjorde at han ble sendt til Italia på et oppdrag han ikke ble forventet å komme tilbake fra, sammen med andre unnværlige KDPP-agenter, under ledelse av Max Siegfried.

Han overlevde imidlertid og ble tatt til fange av Sionordenen. I Skottland ble han satt fri, etter krav fra Max Siegfried, som hadde kommet til en overenskomst med Sionordenen om å kjempe mot deres fiende Den mørke ridderen. I Skottland var han med å utføre noen oppdrag sammen med Sionordenen og Max Siegfried. Blant annet var han med da vampyren Perry ble vekket til live igjen. Og da de undersøkte en borg på Hebridene ble han sendt gjennom en portal til Helvete, sammen med Siegfried og en gruppe sionriddere.

Bruno er en av de aller første, og den eneste gjenlevende, konvertittene til den gamle hedendommen. Han var også en av de få jordboerne som virkelig trivdes i Sigil og i multiverset. Til sist ble han imidlertid drept av githyankien She-Tatt, som hevn for å ha drept en githridder og stjålet et hellig sølvsverd.

Bruno

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. AkselTmte