Ella

Ella er en skarp speider og erfaren multinaut

Description:

Ella..jpg

Ella arbeider for “Meldons sverd til leie”. Selv er hun ikke ansatt for å kjempe. De tjenestene hun tilbyr er som en los gjennom eksistensplanene. Spesielt nyttig er hun som guide i Limbo, da hun alt som barn lærte seg å beherske kaosmaterien som utgjør dette eksistensplanet, og er en fullverdig kaosmester.

I likhet med alle typiske sigilboere vet Ella å sette seg selv først. Hun utfører sine oppgaver på profesjonelt vis, men gjør heller ikke mer enn det. Å sette seg selv i fare er utelukket. Å bidra i kamp er noe Ella kun gjør dersom hennes egen overlevelse avhenger av det, eller om hun kan gjøre det uten risiko for seg selv og dessuten har noe å vinne på å gjøre det. I så fall bruker hun sin usynlighet og evne til å bevege seg lydløst til å dolke sine fiender i ryggen. Gjerne med en forgiftet daggert.

Ella er oppdratt av en githzerai, og deler mye av denne rasens noe pessimistiske syn på multiverset og dets beboere. Likefullt er hun en ung, nokså attraktiv menneskekvinne og hun vet å nyte de gleder livet har å by på, selv om hun ikke forventer verken lojalitet, vennskap eller ekte kjærlighet fra dem hun omgås.

Ella er en svært uavhengig kvinne, og ønsker å tjene seg opp nok penger til å kunne sikre henne i alderdommen uten at hun må skaffe seg verken en mann eller avkom til å ta vare på henne når den tid kommer. For en stund tilbake oppdaget hun en gruppe svært ressursterke jordboere og en einherje. Hun rekrutterte dem til selskapet hun jobber for i håp om at de ville vise seg å være innbringende. Det har de så langt vært, og hun har endog innledet et forhold til einherjen Siegfried for å knytte dem tettere til seg slik at de ikke skal la seg friste til å benytte seg av andre multiversguider. Det har fungert godt inntil nå.

Hun er imidlertid også stolt, og tar ikke lett på ydmykelser. Da valkyrjen Sigrid kastet henne ut av einherjen Siegfrieds seng sverget hun hevn. At hennes rival. er langt mektigere enn henne spiller liten rolle for Ella. Hun vet at ethvert panser har et svakt punkt, og om noen kan finne det er det henne.

Ella er ikke åpen om hvilken fraksjon hun tilhører, men man kan utelukke de sterkt lovlydige fraksjonene som Harmonium, Barmhjertighetsdreperne eller Styrerne. 1398463313123.jpg

Bio: