Karl Hammer

Østerriksk stridsgruppekommandant med lang erfaring

Description:

Karl_Hammer.jpg

St. 14 Sm. 16 Fy. 15 In. 14 Vi. 15 Ka. 15 Grad: 7 Erfaringspoeng: 96 000

Beskyttelse: 8

LP: 62

Våpenkunnskaper:

Mauserpistol. Treff: 13 Skade: 2t6x20 Lee-Metfield-rifle. Treff: 11 (marksmanshipx2) Skade: 3t6x8 Hagle. Treff: 13 Skade: 4t6x2 Bajonett: 14 Skade: 1t4/1t6 <åp

Kunnskaper: Engelsk, fransk, førstehjelp, økonomi, etikette.

Født i 1841. Alder: 46 Forventet levetid: 66

Bio:

Hammer, Karl. En svært erfaren østerriksk sionridder. Blant annet har han vært i mange tunge konfrontasjoner med Hertugens sønner sammen med den forrige utvalgte Rupert Oldham. Da Oldham døde ble det bestemt at Hammer skulle overta ledelsen for den nye stridsgruppen som beskyttet den nye utvalgte, Harry Thornsby. I kamp med et tentakkelmonster som var istand til å klone sine ofre mistet han to sionriddere, James Townstead og Ethan Lawson. Etter at Roger Mortimer har blitt den nye Vokteren har det blitt mindre behov for Hammers beskyttelse av Thornsby og han har istedet blitt gitt andre oppgaver.

Karl Hammer

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe