Leketøymakeren

Description:

Leketøymakeren var en stormannsgal forbryter, kjent for sine mange geniale og dødelige oppfinnelser. Han ble bekjempet for tretti år siden av Sionordenen, som ødela hovedkvarteret hans.

Liket hans ble imidlertid aldri funnet. I de senere årene har det dukket opp urovekkende tegn på at noen kan ha fortsatt der han slapp. Kriminelle grupper har tatt i bruk futuristiske våpen, som bærer preg av å være et resultat av såvel teknologiske ferdigheter og magi i en fryktinngytende kombinasjon. Kanskje kan disse ha blitt kjøpt av noen som har fortsatt i Leketøymakerens fotspor. Eller kanskje er han ikke død likevel?

Sionordenen angrep nylig en nedlagt fabrikk hvor de blant annet ble møtt med en form for stridsdrakter og en flygefarkost. Også dette er noe Leketøymakeren kunne ha stått bak i sin tid, men noen direkte tegn til at den gamle mesterhjernen var ansvarlig fant de aldri.

Bio:

Leketøymakeren

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe