Mr. Whitakker –tidligere kronikør og marin zombie

Description:
Bio:

Historie:

Mr. Whittaker har opplevd etter at han overtok oppgaven som kronikør for Rupert Oldham, etter at hans forgjenger ble drept, etter først å ha brutt med ordenens ordre under den brutale initieringen av den utvalgte, hvor han ble lokket inn i et hus hvor en vandød liketer skulle utgjøre utfordringen i overgangsritualet. Noen mener hans forgjenger mistet forstanden.

Whittaker var i utgangspunktet en langt strengere veileder, med en klar oppfatning av at Oldham trengte en strammere disiplin enn den første kronikøren hadde tilbudt. Han skulle likevel oppdage at disse planene gjorde seg bedre i teorien enn i den ekstreme hverdagen Oldham og hans vokter Warren Halcombe måtte utholde. Whittaker ble selv nokså snart merket av livet som en av den utvalgtes nærmeste. På en ekspedisjon til Himalaya ble hans venstre hånd forstenet av en slags djinn eller demon som var i tjeneste hos en uhyggelig yaklignende humanoid. Etter dette måtte han daglig bli helbredet av Oldham for å unngå at det spredte seg nekrose til det levende vevet i overarmen. Så lenge han fikk det var det ikke nødvendig å amputere lemmet.

Etter mange intensive oppdrag i Skandinavia, på Kontinentet og i Storbritannia satte Whittaker kursen mot Jerusalem sammen med Oldham og Halcombe. På veien dit møtte han døden sammen med sin verge og vokteren om bord på SS Halcombe.

Mr. Whittaker ble til en marin zombie når han fikk tømt kroppen for vann av kaptein Svartskjegg. Han ble begravet på Kypros sammen med Warren Halbombe og Rupert Oldham, men har ingen mulighet til å komme seg ut av graven på egen hånd. Kronikøren ble begravet med en sivilrevolver med blandet ammunisjon.

Mr. Whitakker –tidligere kronikør og marin zombie

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe