Roger Mortimer

Hederlig, prinsippfast, følger sin egen overbevisning, moralsk, modig

Description:

Roger Mortimer
Sionridder og tidligere politimann

St: 14
Sm: 17 (+3 AC, +2 skyting)
Fy: 12 (75 % systemsjokk)
In: 15

Vi: 16
Ka: 15

Beskyttelse
Beskyttelse uten smidighet Beskyttelse 25 % dekning Beskyttelse 50 % dekning Beskyttelse 75 % dekning Beskyttelse 90 % dekning
7 10 5 3 0 -1
Mot Dyret
5 7 3 1 -2 -4

LP

Våpen Treff Skade Fart Rnd.
Sivilrevolver 2t6-1 2 6
Armèrevolver
(Webley) 2t6+1 2 6
Batong 1t6
Hagle 4t6/3t6/2t6/1t6
Avsagd hagle 3t6-1
Mauserpistol 2t6 2 10/20/25

ERFARINGSPOENG:

TILGJENGELIGE SLOT:

Våpenkunnskaper:
- Hagle
- Revolver

- Batong

Andre kunnskaper:
Etterforskning: 15
Roing: 14

Fransk: 13
Fotografering: 15
Svømming: 14

Feltutstyr:

Rettferdig mann: En rettferdig mann er en person som aldri noen gang har gjort noe som har vekket Dyrets oppmerksomhet, selv i den minste grad. Roger Mortimer er en slik mann, som til dags dato ennå ikke har handlet i mot sin egen forståelse av hva som er rett. Denne rene samvittigheten gir Roger noen helt spesielle evner.
- Beskyttelse mot Dyret: – 2 på AC mot Dyrets skapninger. Disse trenger ikke være onde.
- Immun mot vanlig sykdom: Blir aldri syk. +2 i redningskast mot magisk sykdom.
- Kan treffe Dyrets barn: Er i stand til å treffe Dyrets skapninger med nærkampvåpen, selv om de normalt ikke lar seg ramme av vanlige våpen.
- Magibeskyttelse: + 2 i redningskast mot magi fra Dyrets skapninger.
- Motstand mot umoral: Dersom Roger blir forhekset, får han et nytt redningskast hver gang han blir bedt om å handle mot sin egen moralske overbevisning. Denne gangen med +4.
Historie: Roger Mortimer er en innbitt idealist og valgte å forfølge sine høye idealer i Scotland Yards tjeneste. Hans ekstreme samvittighet og rettferdighetssans skapte likevel tidlig problemer, og etter flere konfrontasjoner med sine overordnede fikk han valget mellom avskjedigelse eller å si opp. Nå dedikerer han seg fullt ut til Sionordenen.
Familie: Mortimer er foreløpig ugift. Hans far, Joshua Mortimer er kirurg ved universitetssykehuset i Leeds. Moren, Priscilla Mortimer, har nylig kommet seg etter en alvorlig feber. Begge foreldrene er puritanske presbyritanere, og tar ikke lett på umoral.

Bio:

Mortimer, Roger, er tidligere politimann og nåværende sionridder som tidlig gjorde seg bemerket med særlige evner, så vel som høye idealer. Kanskje er herr Mortimer så ubøyelig i sin moralske rettskaffenhet at han kan havne i problemer med lederskapet i Sionordenen? Ikke desto mindre er det kanskje nettopp slike menn som til syvende og sist vil spille en avgjørende rolle i sluttkampen mot Dyret? I hvertfall har Mortimers følsomme moralske kompass allerede blitt demonstrert gjennom anstrengelser for å unngå sivile tap, noe som sømmer seg for en organisasjon dedikert til bekjempelsen av ondskap, og som attpåtil er avhengig av hemmelighold, noe som vanskelig lar seg opprettholde dersom mengder av uskyldige britiske liv går tapt i deres aksjoner og dermed påkaller myndighetenes oppmerksomhet.

Mortimer og Parkmann har reddet Den utvalgte tidligere, men lykkes i ikke i å redde ham fra en blekksprutaktig skapning. De må nå finne veien til Den hellige gral uten Kronikøren, Vokteren, og Den utvalgte. Kan Mortimer bli en naturlig leder med sitt moralske kompass?

Roger Mortimer

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. Incubus