Roxana

Description:

Roxana var en av de fjorten slavinnene jordboerne mottok som belønning av Solion for å avverget trusselen fra slaadiene som truet polisen hans. Roxana er med sine 23 år den eldste av slavinnene, og har vist seg å være deres naturlige leder. Hun passer godt på sine medslavinner. Ikke bare ved å sørge for deres umiddelbare behov, men også ved å sørge for at de har en fremtid. Derfor gjør hun sitt beste for å vise hvor nyttige både hun og de andre slavinnene er. De lapper klær som har gått i stykker, syr nye, sørger for å tilberede gode måltider, står til tjeneste med ærender og lignende.

Roxanas største frykt er at jordboerne vil glemme sitt løfte om å sette dem fri straks forholdene ligger til rette for dette, og kanskje selge dem på markedet eller til et bordell eller lignende.

På Lemnon ble Roxana, og Brunos favorittslavinne Airlea, tatt med makt av en eldre mann med overmenneskelige krefter. Begge er nå gravide.

Bio:

Roxana

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe