Ta-Oth

Description:

Ta-Oth er en illithid handelsmann som har som oppgave å sikre sitt folks matforsyninger. Det vil si hjerner fra intelligente skapninger, som oftest humanoider.

Ta-Oth gjør mye av denne handelen i Sigil, og i Portalenes by foretrekker han å benytte seg av tjenester fra lokale sikkerhetsselskaper når han trenger beskyttelse i møtet med handelspartnere fra ulike deler av multiverset.

Nylig har han blitt kontaktet av en neogi ved navn Zlirk som har oppdaget en hitill ukjent art av humanoider kalt gommer på en planet på primærmaterieplanet kalt Gom. Humanoidene har en svært heldig kombinasjon av egenskaper som gjør dem attraktive for illithidene. De er meget intelligent, med store hjerner relativt til kroppsstørrelsen. Men de er også svært fredelige og har ingen tradisjon for væpnede konflikter seg i mellom. Alle farlige arter på planeten er også forlengst borte, om de noen gang har eksistert. Gommene er derfor fullstendig ute av stand til å forsvare seg.

Zlirk kan dermed tilby millioner av hjerner til Ta-Oth, men hjerneeteren er naturligvis mer interessert i å finne ut hvor planeten befinner seg, og aller helst hvorvidt det finnes en portal i Sigil som leder direkte til den. Det ville være langt enklere å underlegge seg planeten direkte, fremfor å måtte kjøpe gommene fra Zlirk.

Til møtet med Zlirk trenger Ta-Oth livvakter. Og tilbudet går til jordboerne, ettersom flere av de andre leiesoldatene i selskapet deres er githyanki og hater hjerneeterne langt mer enn de elsker gull. Ta-Oth betaler godt, men skal man arbeide for ham bør man helst ikke være for godt utstyrt med moralske skrupler. illithid.jpg

Bio:

Ta-Oth

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe