Excalibur

Category:
weapon (melee)
Description:

Excalibur er et stort langsverd (bastardsverd) som kan svinges i en hånd eller med to hender på skjeftet. Sverdet egenskaper er todelt. Dels har det egenskaper som alle som svinger det kan nyte godt av, men dets virkelige krefter gir seg kun til kjenne dersom sverdet svinges av en rettferdig mann. Det vil si en mann som aldri har handlet mot sin egen samvittighet eller på en måte som har påkalt oppmerksomhet fra Dyret (ondskapssjekker).

Generelle egenskaper:

 • Sverdet er pluss 3.
 • Når sverdet brukes mot et av Dyrets skapninger eller mot Dyret selv er sverdet pluss 5.
 • Sverdet kan brukes til å gjøre permanent ende på en del av Dyrets skapninger som ellers vil manifestere seg på nytt. Eksempelvis Morgana Le Fey, Mordred . Kanskje også Dyret selv.
 • Sverdet gir fra seg et lys som fungerer som et continual light inntil det plasseres i skjeden igjen. Denne funksjonen kan ikke skrus av.
 • Avskjæring av lemmer: når brukeren kaster 20 på terningen og treffer med 5 bedre enn vedkommende trenger for å treffe hugger han av et lem. Kast en tierterning:
  1. Venstre fot avhugd ved ankelen. Alvorlig blødning. Dobbel skade.
  2. Høyre fot avhugd ved ankelen. Alvorlig blødning. Dobbel skade.
  3. Venstre bein avhugd ved kneet. Alvorlig blødning. Dobbel skade.
  4. Høyre bein avhugd ved kneet. Alvorlig blødning. Dobbel skade.
  5. Venstre hånd avhugd ved håndleddet. Alvorlig blødning. Dobbel skade.

Dersom sverdet kutter av et lem som allerede er truffet blir hele armen eller beinet hugget av. Trippel skade.
6. Høyre hånd avhugd ved håndleddet. Alvorlig blødning. Dobbel skade.
7. Venstre arm avhugd ved skulderen. Alvorlig blødning. Trippel skade.
8. Høyre arm avhugd ved skulderen. Alvorlig blødning. Trippel skade.
9. Kast terning 1t3: 1. Høyre øre avhugd. 2. Venstre øre avhugd. 3. Nese avhugd. Moderat blødning og – 3 i karisma.
10. Hode avhugget. Øyeblikkelig død (med unntak av skapninger som tåler slikt).

 • Kritisk treff på 19: Alle terningkast på 19 gir kritisk treff på samme måte som andre våpen gjør det på terningkast 20 (gitt at slaget treffer). Kast på kritisk treff tabell.

Når sverdet svinges av en rettferdig mann

 • Heal en gang om dagen
 • Håndspåleggelse en gang om dagen (+2 livspoeng for hver grad brukeren har)
 • Velsignet aura: alle allierte innenfor en kilometers radius får +1 på angrep, +1 på redningskast og +2 på moral- og fryktsjekker.

Bakdeler

 • Når sverdet trekkes ut av skjeden fungerer det som et fyrtårn for alle Dyrets skapninger og antageligvis også andre onde kreaturer. Disse vil være istand til å føle sverdets tilstedeværelse på en avstand på 1 mil per Livspoengterning/grad. Jo lenger sverdet er ute av skjeden jo større er sjansen for at slike skapninger vil kunne lokalisere det og brukeren. Hvorvidt slike skapninger reagerer med å angripe eller flykte er derimot avhengig av hvilke skapninger det er snakk om, men begge reaksjoner kan være uheldige i gitte situasjoner.
Bio:

Sionordenen kjenner til mange legender om sverdet Excalibur. Dessverre er de de noen ganger innbyrdes selvmotsigende og kan følgelig ikke alle være sanne. En ting de alle har til felles er likevel at sverdets første eier hevdes å ha vært den mytiske kong Artur. I en periode hvor Dyret hadde stor suksess med å kaste mennesket inn i mørke og kaos, gjorde denne sagnkongen et forsøk på å samle gode krefter fra hele den kjente verden i en trygg bastion i utkanten av Europa. Ut i fra ruinene av Det romerske riket oppstod det et nytt håp i kongedømmet som omkranset borgen Kamelot. Med hjelp av den trollkyndige vismannen Merlin klarte Artur og hans nesten like legendariske riddere å holde Dyrets korrumperende besmittelse stangen, og endog legge planer som skulle befri verden fra denne ondskapen. Sverdet Excalibur ble formodentlig smidd i Kamelot, og var ment å spille en sentral rolle i den endelige konfrontasjonen med Dyret. Sverdet var også mektig nok til å gjøre ende på Morgana Le Fey, en kvinneskapning som Dyret brukte som sitt fremste redskap i striden mot Artur og Merlin. Lenge ble det også antatt at dette var første gang Gralen ble tatt i bruk. Enten at Gralen ble laget av samlingen av trollkyndige og gudfryktige menn og kvinner, eller at Gud valgte å skjenke Artur og hans riddere Gralen på dette tidspunktet. I nyere tid har Sionordenen kommet over informasjon som tyder på at Gralen er mye eldre og kanskje stammer fra Atlantis.

Ikke desto mindre synes det å ha skjedd noe. Man vet at Dyret klarte å korrumpere Kamelot. Verst var kanskje forræderiet til Arturs egen sønn, Mordred. Han ble straffet av Gud som tok livet hans med en lynstråle. Men kanskje klarte Dyret å forderve Kamelot langt tidligere enn dette. Mye tyder på at Excalibur ble laget til Artur på et tidspunkt hvor kongen var en rettferdig og moralsk kompromissløs mann. Men på en eller annen måte klarte Dyret å få kongen til å tre bort i fra den smale sti. Noen av mytene forteller at kongen forelsket seg i en av sine egne ridderes hustru og begikk utukt med henne. Andre myter forteller at Dyret fikk en av hans riddere, Lancelot, til å begå hor med kongens hustru, hvorpå kongen henviste ridderen til en uriaspost hvor han døde. Uansett kan det synes som om dette ledet til at Artur ikke lenger kunne utnytte sverdets fulle makt og at dette førte til hans og Kamelots fall. Sverdet var lenge tapt, men det ble sagt at den avdøde kongen ville gi ifra seg sverdet til en rettferdig mann som kunne bruke det til det formålet det egentlig var smidd til. Nå er sverdet funnet av en sionridder ved navn Roger Mortimer og det kan bety at den endelige kampen mot Dyret er nært forestående. Med mindre historien gjentar seg og også sverdets nye eier blir korrumpert.

Excalibur

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. Incubus