Tag: Astralplanet

Results

  • Revolusjon og reinkarnasjon

    [[File:523601 | class=media-item-align-none | Gith_gjenf_dt.jpg]] Leiesoldatene fra Meldons sverd til leie trer inn gjennom portalen som vil ta dem til en by på Primærmaterieplanet, hvor en kjøpmann har kjøpt deres tjenester. De fire githyankiene …

All Tags