Tag: djevelbesettelse

Results

  • Dionysus

    Er sønn av en djevel som giftet seg med en fyrstinne, og fikk to barn. Moren døde i barselseng, og den djevelske faren tok over fyrstedømmet og innledet et terrorregime. Barnepiken deres rømte med de to barna, og forsøkte å lære dem å bli gode mennesker …

All Tags