Tag: githyanki

Results

  • Revolusjon og reinkarnasjon

    [[File:523601 | class=media-item-align-none | Gith_gjenf_dt.jpg]] Leiesoldatene fra Meldons sverd til leie trer inn gjennom portalen som vil ta dem til en by på Primærmaterieplanet, hvor en kjøpmann har kjøpt deres tjenester. De fire githyankiene …

  • Zekith

    Zethik hadde en vanskelig barndom. Hans eldre bror Phirz plaget ham nådeløst. Zethiks eneste fortrinn fremfor sin fysisk overlegne storebror var intelligensen hans. Så snart han hadde muligheten valgte han derfor å fordype seg i magistudier for å ha et hå …

All Tags