Tag: trollmann

Results

  • Zekith

    Zethik hadde en vanskelig barndom. Hans eldre bror Phirz plaget ham nådeløst. Zethiks eneste fortrinn fremfor sin fysisk overlegne storebror var intelligensen hans. Så snart han hadde muligheten valgte han derfor å fordype seg i magistudier for å ha et hå …

All Tags