Medlemmer og allierte av Sionordenen

Sionordenenogdensallierte

Albright, Butch,
Amerikansk stridsgruppemedlem og revolvermann. Butch er fetter til de avdøde sionridderne, Bill og Ben Albright, og kom til Storbritannia like mye for få fred ved dette tapet som noe annet. Han har vist seg sine beryktede fetteres minne verdig, og er et dyktig stridsgruppemedlem som nærmest utgjør en liten stridsgruppe på egenhånd med sine to store coltrevolvere som han er i stand til å avfyre samtidig. Har nå vært i den prestisjefylte kretsen rundt Den utvalgte i en lengre periode, men lykkes ikke å redde ham fra å bli drept av et sjømonster i Middelhavet. Det har gitt ham en skrape i lakken, sett fra Rådets side.

Edgar Dalrymple Britisk sionridder. 43 år gammel. Dalrymple ble rammet av polio som barn og mistet førligheten i det venstre beinet og i mindre grad i det høyre. Han har siden fått metallskinner som gjør det mulig for ham å gå, men han beveger seg i halv fart (6). Det gir ham også adskillige problemer med å unngå eksplosjoner og lignende farer (han har 6 i smidighet på slike sjekker). På den annen side har han utviklet en formidabel viljestyrke for å kompensere for dette. Han får pluss fire på alle sjekker som har med sjarm, frykt og dominans å gjøre. I tilfeller hvor det ikke normalt gis noe redningskast får han kaste et likevel. Da uten plusser. Dalrymples barndomsdrømmer om å tjenestegjøre i hæren ble umuliggjort av hans handikap. Istedet utdannet han seg som jernbaneingeniør for å likevel kunne reise verden rundt i tjeneste for imperiet. Eventyrlysten har han beholdt og den får han blant annet utløp for gjennom storviltjakt. Han har nedlagt det meste av storvilt på fire kontinenter. Delvis på grunn av sin interesse for storviltjakt, men også fordi han vet at han aldri vil være i stand til å flykte fra en fiende, foretrekker Dalrymple svært grovkalibrede våpen. >.5o rifler og lancasterpistoler. Kan han ikke unnslippe fienden skal han sannelig sørge for at fienden aldri når ham. Det har fungert svært godt så langt. Også etter at han i Sionordenens tjeneste har begynt å jakte på enda farligere bytte enn tigre og elefanter.

Halcombe, Florence
Den vakre Florence Halcombe er bror av Warren Halcombe. Hun ble, i 1885, gift med Rupert Oldham (Den utvalgte) som hun i mange år var forelsket i og har fått en datter med ham. Florence har alt hatt flere møter med det overnaturlige, hun ble forsøkt tatt med til Helvete av en fransk halvdjevel. Hun ble bortført av vampyren Perry, og hun opplevde at Jasmin (en kvinnelig, orientalsk blodsuger) ble ansvarlig for morens død. Nå er også Florence en del av Sionordenen.

Florence er usnobbete og samfunnsengasjert. Blant annet er hun opptatt av kvinnelig stemmerett, og har så smått begynt å få kontakter i suffragettmiljøet. Hun har blitt en god venninne til Warrens kone fra borgerstanden, Ellisiv. Hun arbeider også frivillig ved hospitalet i Halcombes slumdistrikt. Tidligere gjerne sammen med sin medisiner-ektemann.

Halcombe, Lord Albert
Er en mann i 60-årene. En gang en storvokst, atletisk mann, men i dag noe sammensunket, lettere giktplaget herre med tynt, grått hår og et rynket, men pent og muntert ansikt. Han er svært engasjert i marinehistore og ørretfiske og har i sin besittelse en nokså omfattende samling av sjeldne og svært kostbare hagler som han fra tid til annen benytter til fasanjakt. Lord Halcombe er i kraft av sitt navn og posisjon et naturlig midtpunkt på en hver sosial tilstelning eller offentlig begivenhet i byen, til tross for at han kan bli noe surrete og kan komme til forveksle navn og formål ved de begivenheter han ofte blir bedt om å tale ved. Etter sin kones brutale død har Lord Halcombe blitt en del av Rådet

Isaac Hull.
Pensjonert kaptein i hennes majestets marine, og krigsveteran fra Krim-krigen. Hull tjener nå Sionordenen som kaptein på deres spesialkonstruerte skip, SS Halcombe. Hull er en kraftig, plugg av en mann, med stort, gråhvitt helskjegg, en pipe i munnen og ses kun sjeldent uten kapteinsluen sin på. Han er en meget dyktig sjømann, og har gode nerver, noe som er en fordel både i hans tidligere yrke og hans nåværende kall. Temperamentsmessig kan han synes noe voldsom, og han holder et strengt disiplinært regime om bord, noe han antagelig har tatt med seg fra den britiske marine, som er kjent for å være verdens strengeste. Men det finnes også en varm og hjertelig side ved Hull, som de som er så heldig å oppleve, setter meget høyt.

Edgar Locksley.
Lavtstående medlem av Sions Menighet, foreløpig uten særlig omfattende sikkerhetsklarering, og uten særlig erfaring med det overnaturlige. Oppdaget Arthur Bromwich sine overnaturlige evner.

Lord Lancaster.
Er en svært mektig mann og medlem av Overhuset. Han er også et viktig medlem av rådet i Sions Menighet, og et prominent og uvanlig profilert medlem av Salomonordenen. Det var han som introduserte Lord Halcombe til Rådet. I motsetning til sin venn, Lord Halcombe har Lancaster tjent i hæren, slik familietradisjonen tilsier. Lord Lancaster er normalt en munter og hyggelig mann som lett får folk til å føle seg komfortabel i hans nærvær. Tapet av sønnen, Torrence, under det skjebnesvangre bakkanalet, har likevel preget lorden og gjort ham mer dyster.

Moore, Stewart.
Jurist og kampgruppemedlem som er smittet av vartigerlykantropi. Får hjelp av Sergei Lupinov til å kontrollere tilstanden. Hans private og profesjonelle liv ligger for tiden i grus, men på den ”positive” siden eldes han ikke, og vil bli et formidabelt tilskudd til Sionordenen dersom han får kontroll over sin forbannelse. Det er liten trøst for familien hans, inklusive to barn, som tror han er død.

Mortimer, Roger.
Er tidligere politimann og nåværende sionridder som tidlig gjorde seg bemerket med særlige evner, så vel som høye idealer. Kanskje er herr Mortimer så ubøyelig i sin moralske rettskaffenhet at han kan havne i problemer med lederskapet i Sionordenen? Ikke desto mindre er det kanskje nettopp slike menn som til syvende og sist vil spille en avgjørende rolle i sluttkampen mot Dyret? I hvert fall har Mortimers følsomme moralske kompass allerede blitt demonstrert gjennom anstrengelser for å unngå sivile tap, noe som sømmer seg for en organisasjon dedikert til bekjempelsen av ondskap, og som attpåtil er avhengig av hemmelighold, noe som vanskelig lar seg opprettholde dersom mengder av uskyldige britiske liv går tapt i deres aksjoner og dermed påkaller myndighetenes oppmerksomhet. Mortimer er den nåværende Vokteren og hans skjebne er uløselig knyttet til Den utvalgte. Han fant det legendariske sverdet Excalibur, og i Mortimers hender har sverdet uante krefter. Han betalte en høy pris i form av manndommen sin da han rørte ved en statue av den selvkastrerte kirkefaderen Origenes i katakombene under Halcombe.

Oldham, Rupert.
Var Den utvalgte, en mann som gjennom Den hellige gralen får evnen til å bruke magi ukorrumpert av Dyrets besmittelse. Rupert Oldham begynte sin karriere i Halcombe Light Horse, sammen med blant annet Warren Halcombe og Peter Jonesy Mason. Han tjenestegjorde også i Zululand og ble dekorert med Victoriakorset. Lidelsene han så ved sanitetsstasjonen de forsvarte ved Rorkes Drift, overbeviste ham om å studere medisin og bruke sitt liv til å lindre lidelser. Det skulle bli avgjørende for hvilke krefter Gralen gav ham, nemlig overmenneskelige helbredelsesevner. Rupert ble utvalgt etter at hans foreldre ble drept av vampyren Perry, som også var militært utdannet ved Halcombe Light Horse, men som ble sendt til Afghanistan i stedet og var ute etter å hevne seg på sine tre kamerater, Rupert, Jonesy og Warren. Siden har Rupert gjennomgått en rekke prøvelser, og et fysisk bevis på hans ofre er lappen han bærer over øyet, som skjuler den tomme øyehulen hvor en motbydelig lik-eter rev ut dette organet på et tidspunkt hvor Rupert ennå ikke var i stand til å lege slike skader. Ikke desto mindre blir Rupert omtalt som en tiltrekkende mann blant borgerstandens fine fruer, og også i de lavere lag hvor han på slumklinikken er skyld i mange håpløse forelskelser. Rupert er klar over at de Utvalgte sjelden dør en naturlig død, men har klart å forsone seg med dette, og ekteskapet med den sterke og kjærlige Florence, Warren Halcombes søster, er en viktig støtte. Hun er også invidd i ordenen, og mor til Ruperts nyfødte datter: Joan Oldham (navngitt etter sin avdøde farmor). Under et opphold hos buddhistiske munker i Himalaya lærte Rupert seg en del østlige kampteknikker, så vel som en meditasjonsteknikk som gjorde ham i stand til å konsentrere en hel natts verdt av hvile inn i en time eller to. Dette gav ham i en periode evnen til å raskt gjenvinne svunnen trolldomskraft, men han mistet denne ferdigheten etter at hans åndelige veileder, Den hvite mannen i fjellet, ble skuffet over Ruperts avgjørelse om ikke å hjelpe sionridderen Garth, som var kastet inn i en illusorisk virkelighet av en magikyndig drage fra bronsealderen. Rupert ble drept av en marin-vampyr. Hans eksistens er ennå ikke omme, og fra å være Sionordenens største håp er han nå deres farligste, vandøde fiende.

Parkman, Jonathan.
Er en tidligere infanterioffiser som blant annet deltok i Zulukrigen, hvor han fikk alle sine romantiske forestillinger om imperiet knust da britene og deres innfødte allierte drepte menn, kvinner og endog barn, og dømte andre til sultedøden ved å berøve dem buskapen deres. Desillusjonert trakk Parkman seg fra kavaleriet så snart han kunne, og ble introdusert til Sionordenen da noen fremtredende medlemmer av Salomon Ordenen (hvor han familietradisjonen tro var medlem) så potensialet i ham. Parker ser på Storbritannias oversjøiske ekspansjonisme som en del av Dyrets plan, og han er aldri sen om å påpeke det, eller minne sine stridsfeller om sine erfaringer fra Afrika, og alle helst de dystreste av minnene derfra. Parkman har sammen med Roger Mortimer blitt stasjonert i Halcombe for å erstatte tapene av stridsgruppemedlemmene Adams og Prescott. I Halcombe fikk de to nye stridsgruppemedlemmene nesten umiddelbart erfare hvor dødelig denne byen er da de ble angrepet av en stor flokk helveteshunder, men begge bestod sin halcombske ilddåp med glans, og reddet dagen, samt Den utvalgte. Siden opplevde Parkman å bli angrepet av en parasitt. Denne fremmede skapningen har likevel vist seg å ha sine positive sider, og Parkman er gradvis iferd med å forsone seg med livet som to. Parkman har også opplevd det verste en stridsgruppe som blir satt til å vokte Den utvalgte kan oppleve. Den utvalgte ble nemlig drept av et sjømonster, men enda verre er det at han har vist seg å være vandød.

Pastor inghram

Pastor Inghram. Er en liten mann i begynnelsen av 60 årene, med måne, små briller med tynn innfatning, oftest kledd i presteskjorte, og har som oftest et mildt smil rundt munnen, og et salig skjær over ansiktet. Pastor Inghram er medlem av Sions Menighet og er en del av en kampgruppe på fire som ble sendt for å beskytte Halcombe Manor mot vampyren, Perry som hadde truet med å drepe Lady Halcombe. Pastor Inghram har blitt en viktig del av miljøet rundt Den utvalgte i Halcombe.

Preston, Albert. Jobber for Scotland Yard Special Branch på avdelingen for uforklarlige fenomener av en tilsynelatende overnaturlig art. Han har fått i oppdrag å etterforske bakgrunnen bak de mange forsvinninger og andre underligheter som foregår i Halcombe, og har lenge vært i kontakt med Sionordenen som lovet ham informasjon dersom han gir dem et visst spillerom, og bruker sine egne ressurser for å støtte dem når det i blant trengs. Preston har blitt utnevnt til knekt i Sionordenen og har vist sin nytte ved flere anledninger.

Timmy

Timmy Halcombe.
Warren og Ellisiv Halcombes adoptivsønn, som tidligere var foreldreløst barn på Rowlingfamiliens barnehjem. Timmy er en teknisk begavenhet som i øyeblikket assisterer Hugo ”mekanikeren” Wolsey, i sitt arbeid for Sion Ordenen. Navnet er for øvrig ikke noe kjælenavn for Timothy, men guttens faktiske døpenavn, noe Halcombe familien har valgt å la forbli uendret.

Våpensmeden/mekanikeren, alias: Hugo Wolsey.
Er en mann i midten av 50 årene med vilt, krøllete hvitt hår, briller som ofte er påmontert forstørrelses glass som kan vippes opp og ned etter behov (men som han iblant glemmer å vippe opp når han snakker til folk slik at man ser rett inn i et enormt blått øye). Mr Wolsey er en del av kretsen rundt den utvalgte og bidrar med sin omfattende tekniske kunnskap til å hjelpe denne i sitt arbeid og utstyrer ham blant annet med et arsenal av sinnrike våpen mot demoner og andre overnaturlige så vel som naturlige motstandere. Hugo ble i sin tid funnet i ruinene av hovedkvarteret til sin geniale, men sinnsyke far, som gikk under navnet: ”Leketøysmakeren” og lagde mekaniske tilintetgjørelsesmaskiner som han aktet å bruke til å erobre England med.

Wildfeet, Oscar.
Sions Menighet medlem som ble smittet av Warrens Halcombes tiger lykantropi (som har Singh som øverste kjente ledd i lykantropikjeden) når han forsøkte å stoppe lordens berserkergang i Halcombe. Har fått hjelp av Sergei Lupinov til å håndtere tilstanden sin. I mellomtiden er karrieren hans som kunstkonservator i ruiner, i likhet med familielivet og det sosiale livet hans for øvrig.

Sions Menighet i Utlandet

Feszty, Arpad.
Ungarer som har vært del av en østerriksk stridsgruppe i Wien. Har kjempet sammen med den Utvalgte og Vokteren flere ganger.

Hammer, Karl.
Østerriksk kampgruppemedlem. Har deltatt i mange kamper mot Hertugens Sønner.

Klein, Hans.
Østerriksk kampgruppemedlem.

Kruczek, Jan.
Tsjekkisk stridsgruppemedlem under kommando fra ordenshovedkvarteret i Wien. Har vært i mange kamper mot Hertugens Sønner i ulike deler av imperiet.

Borsos, Miklos.
Ungarsk stridsgruppemedlem

Donath, Gyula.
Ungarsk stridsgruppemedlem, har vært med i mange kamper med Den utvalgte, vokteren og kronikøren.

Istvan, Stefan.
Ungarsk stridsgruppemedlem.

Josef Krutz.
Ungarsk stridsgruppemedlem med tysk etnisitet.

Balgare, Luigi.
Italiensk stridsgruppemedlem. Har blant annet vært reserve ved aksjonen for å redde Bismarck.

Calzone, Alberto.
Italiensk stridsgruppemedlem.

Fellini, Giambattisto.
Italiensk stridsgruppemedlem.

Maldini, Francesco.
Italiensk stridsgruppemedlem.

Grousè, Philipe Juste.
Tykkladen fransk sionordenleder. Det første som slår en ved Grousè er den korpulente kroppen hans. Men under fedmen finnes et klart og intelligent sinn som er i stand til å diske opp med de fornuftigste taktikker og de klokeste strategier. Hans lidenskap i kampen mot Dyret er om mulig enda større enn hans appetitt for lekre, franske retter. Han har også en veldig omsorg for sine menn. Grousè er alt som 56 åring professor emeritius i filosofi ved universitetet ved Ecolè des Paris.

Jean LeClerck.
Førsteamanuensis ved arkeologisk institutt i Sorbonne. Han er i 40 årene, dyktig revolverskytter, og med store kunnskaper om gammelisraelittisk og kaananittisk religion og kultur.

August Montblanc Er en energisk mann i slutten av 30 årene. Har lenge vært med Sions Menighet, og har store ressurser å benytte seg av i Parisregionen. Er leder for, og deleier av et større fransk konstruksjonsfirma.

Pierre Trezibont.
Gallerieier og kunstekspert. Litt var for dufter, og skitt, men ellers et godt stridsgruppemedlem.

Francois Darlange.
Er reserveoffiser i kavaleriet, og har en stall med ypperlige hester. Dyktig stridsgruppemedlem, selv om han kan være litt fremfusen og voldsom.

Medlemmer av Salomonordenen

Albright, Hank.
Faren til Bill og Ben Albright og onkelen til Butch Albright. En jernbanemogul i Amerika som har blitt enormt rik, men som aldri glemte sine britiske aner, og spesielt sitt bånd til losjen som hans forfedre har holdt så kjært. Tapet av hans to sønner har naturligvis preget ham i stor grad, men han har likevel en datter, Tess Allbright, og sin nevø Butch som en slags trøst i livet.

Bromwich, Nathan.
Respektert og kjært medlem av Salomonordenen. Nathan Bromwich er i slutten av 50 årene, og er eier av Bromwich ltd. Produsent av husholdningsartikler, først og fremst vaskepulver.

Bromwich, Peter.
Yngste sønn av Nathan Bromwich. Han er svært ærgjerrig og hadde store problemer med å innfinne seg med at han ikke var den eldste sønnen i familien og derfor ikke var utsett til å overta selskapet. Etter at broren, Arthur, ble drept av Warren Halcombe i vartigerform har han nå fått posisjonen han drømte om, men må slite med skyldfølelsen den tidligere sjalusien hans har påført ham.

Allierte og venner i kampen mot Dyret

Baptiste, Louise.
Fransk medlem av den hemmelige ordenen La Lumiere. Baptiste er en nokså kjent, fransk lyriker og dessuten et parlamentsmedlem.

Batu.
Warren Halcombes indiske tjener. Han kom i lordens tjeneste når denne tjenestegjorde i Jalmanpur. Batu har mildt sagt gjennomgått mer enn den gjennomsnittlige livtjener, og holdt ut alle strabaser. Han er pliktoppfyllende og diskret, og fullstendig lojal til Warren Halcombe. I tillegg har han en vidunderlig evne til å diske opp med nydelig indisk te når man trenger det som mest. På bildet er han uvanlig nok avbildet i indiske klær.

Images

Kamerat Bukowski.
En polsk fagforeningsleder i Krakow som ble forsøkt myrdet av Jan WIesIaw, men som ble reddet av Den utvalgte og Vokteren. Han har nå blitt klar over det overnaturliges eksistens til tross for at han er en rasjonell sosialist, og er også i dyp takknemlighetsgjeld til Den utvalgtes kampgruppe. De har en solid alliert i Bukowski, som har måttet tenke nøye gjennom avfeielsen av religion som opium for folket (jf. Karl Marx).

Didier, Gerard.
Fransk leiesoldat. Tjente under Warren Halcombe i Afghanistankampanjen i 1885. Didier og hans speidertropp ble leid inn av britiske myndigheter og gjorde en svært god jobb. Didier og hans menn kjenner Sentralasia svært godt, og er dødelig effektive.

Drake, Oscar.
Medlem av den amerikanske kabalen, kalt Steinen, som gjør krav på å være direkte nedstammet fra middelalderkabalen med samme navn (som visstnok var stiftet av magikeren Merlin). Var med til Øst-Rumelia sammen med representanter fra Sions Menighet, La Lumiere, Alkymistenes Brorskap og KDPP. Oscar Drake har en niese ved navn Wanda Drake, som er svært lovende, og allerede innvidd i flere okkulte mysterier.

19th_century_tombak.jpg

Fatima.
Kvinnen Warren fikk sønnen Baisan med. Bildet ble tatt i Fort Victoria og Fatima har på seg de samme klærne som hun var ikledd når Warren og Rupert fant henne og de tre andre kvinnene i Tiger-tempelet.

Gibson, Thomas.
Leder av det Vitenskapelige Selskap i London og medlem av Alkymistenes Brorskap. Han bekjemper Dyret på sin vitenskapelige måte, men har naturligvis veldig respekt for Sions Menighets ressurser, og også deres okkulte kunnskap. Var med til auksjonen for Skjebnens Spyd i Øst-Rumelia. Rådet er nokså skeptisk til Alkymistenes Brorskap, ettersom de anser så vel magi, som Dyret som naturlige krefter i naturen som kan forstås og temmes lik andre potensielt ødeleggende krefter som vann, vind, elektrisitet, og ild.

van Helsing, Abraham.
Prominent medlem, kanskje leder, for Die Wächtern. Et hemmelig samfunn basert i Amsterdam. Van Helsing og vokterne har flere ganger hjulpet Sion Ordenen og visa versa. Van Helsing kjente også Joan og Henry Oldham,Ruperts foreldre, så vel som Gustav Hartmann, den foregående utvalgte. Det betyr at Rupert er den tredje utvalgte han kjenner.

Sergei lupinov

Lupinov, Sergei.
Fullblods varulv fra Sibir som vokste opp med mennesker. Kom i kontakt med andre varulver i voksen alder som lærte ham å kontrollere forvandlingen. Sergei ble likevel forbannet av stammens sjaman, når han nektet å jakte på og drepe mennesker sammen med de andre i klanen. I stedet assisterte han en rekke mennesker i å unnslippe sine klanfrender. Forbannelsen går ut på at han må ta ett liv i måneden, helt til han aksepterer sin sanne natur. Sergei har slett ikke lyst til å bli et rovdyr som fråtser på de samme menneskene han vokste opp med, men siden han må ta liv forsøker han å finne ”verdige” kandidater, mordere, voldtektsmenn osv. Dette er naturlig nok en stressende oppgave og Sergei har forlatt tundraen til fordel for storbyene. Han har også møtt og lært andre, smittede varulver hvordan de skal kontrollere sin tilstand. I øyeblikket hjelper han to vartigre fra Sions Menighet til å kontrollere sin forbannelse, og til gjengjeld hjelper ordenen ham med å finne mennesker han kan drepe med god samvittighet.

Jonesy Mason, Peter: alias: Jonesy.
Er en mann i midten av tyvårene, bestandig uklanderlig kledd, med glattoljet svart hår og en tynn, delikat bart. Jonesy er en gammel kamerat av Rupert Oldham og Warren Halcombe fra kavaleriet og var truet av Perry på samme måte som dem. Fungerte i en periode som stridsgruppemedlem i Halcombe, under kommando av pastor Inghram. Har slått seg ned i Portsmouth og fått familie. Rupert reddet Jonesys datter fra skarlagensfeber.

Mdm. Quack.
En belgisk (vallonsk) kvinnelig spiritist og helbreder som tilhører Die Wäcthern, organisasjonen til Abraham van Helsing. Hun er en kvinne ”kraftig beinbygning,” krøllete voldsomt hår, og en nokså fremfusen personlighet. Det sies at hun hadde en voldsom appetitt på menn i sin ungdom, og noen fremstøt mot det sterke kjønn gjør hun ennå, selv om hun har begynt å innse at årene har gjort henne mindre tiltrekkende. Hun var blant annet med på å redde Warren Halcombe fra den nekrotiske sykdommen han ble smittet av i Jämtland, gjennom en slags excorsisme. Van Helsing har meget stor respekt for hennes evner.

Moreau, Pierre.
Sjef for den orientalske avdelingen i Louvres, og magikyndig medlem av La Lumiere, som gjennom sin zoologiprofessorkollega, Martin Bleu, assisterte Sionordenen i å få tilbake Sergei som var under bevoktning av franske gendarmer og hemmelig politi på Universitetet i Paris. Han var også med til Øst Rumelia og auksjonen hvor Longinus Lanse (Skjebnens spyd) ble solgt. Er svært imponert over Sions Menighet, og ønsker mer samarbeid.

Rabbi Rosenthal, Moses.
Eldre jødisk leder i Kaszimierzs i Krakow. Sendte først ut menn for å drepe Vokteren ettersom Warren utløste forsvarsverkene rundt den jødiske bydelen som var ment for å verne mot varulver under Jan WIesIaws ledelse. Bestemte seg så for å hjelpe den Utvalgte og Vokteren og gav dem en veiviser, sitt eget barnebarn, Benjamin Rosenthal som så ble drept av Jan i varulvform.

Grev Stroganoff, Piotr.
En russisk aristokrat som gruppen rundt Den utvalgte møtte i Himalaya på jakt etter en kur mot Warren Halcombes tigerforbannelse. Han gav seg ut for å være kartograf, men var i virkeligheten russisk spion som var ute etter å lodde mulighetene for imperial ekspansjon sydover. Et smykke rundt halsen hans, et forgyllet egg, gjennomboret fra topp til bunn av et sverd, tydet på at han tilhørte en hemmelig orden og derfor hadde kanskje enda et lag med motiver for sin tilstedeværelse i området. Gruppen fikk bekreftet dette senere da de reddet Stroganoff fra en Yak-djevel, og det viste seg at han var på jakt etter en skapning uten ondskap som skulle befinne seg i fjellene. Stroganoff skyldte Warren, Rupert og kronikøren sitt liv og var villig til å gjøre mye for å betale den gjelden. Det gjorde han da han stilte med flere hundre tropper til hjelp i jakten på noen av Jan WIesIaws varulver, men sionridderne sviktet ham da de forlot ham midt i felttoget hvor han hadde mistet mange av sine kjære tropper for deres skyld

Dr. seward med pasient

Dr. Seward.
Engelsk psykiater som driver et asyl utenfor Halcombe, i retning London. Han er tilknyttet Die Wächtern, men samarbeider også tett med Sions Menighet. Halcombes ordførerkone er en av dem som i øyeblikket befinner seg i Sewards asyl. Han er en meget dyktig fagmann, og bryr seg virkelig om sine pasienter. Når det gjelder hans sosiale ferdigheter er de ikke like velutviklede, noe som gjenspeiles i hans sivilstatus: enslig. På bildet til venstre ser vi doktoren sammen med en smilende pasient.

Skyrim werebear

Varbjørnen, Dobcick.
En hamskiftende polakk som kan forvandle seg til en bjørn. Han er leder for en klan av polske varbjørner som i lang tid har kjempet mot Jan WIeswIaws varulver i det sørlige Polen. Varbjørnene hadde et uheldig møte med Sionordenen som endte med at en av varbjørnene ble alvorlig skadet av sølvkuler før de fant ut at de hadde et felles mål i bekjempelsen av de lokale varulvene. Varbjørnene var ikke med på Sionordenens og Grev Stroganoffs samlede offensiv, men er presumptivt fremdeles engasjert i kamp mot de resterende varulvene. De holder åpenbart en beskyttende hånd om distriktet omkring Krakow.

Medlemmer og allierte av Sionordenen

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. lordhalcombe