Hrotgar

Description:

Tidligere slave og Tempest-prest, hissig av lynne og konvertert til Odin, om ikke enda så fast I troen. Til tross for at han ikke er spesielt pratesjuk, har han en uvanlig karismatisk personlighet.

st 17
smi 16
fy 16
int 11
vis 15
kar 15

7. grads bersherker, 72 livspoeng
AC 2 (ringbrynje= AC5, strort rundt skjold, smidighetsbonus)
specialist i stridsøks
stridsøks + 2
flink til å ri, det hevder han I hvert fall selv.
THAC0:
6 bedre p.g.a. grad
1 bedre p.g.a. styrke
1 bedre p.g.a.spesialist
2 bedre p.g.a. øksens magi

skade: 1 d8
+ spesialisering
+ øksens magi
+ styrke

xp: 165,762
super-heltedådsdrikk

Bio:

Hrotgar

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. AkselTmte