Max Siegfried

Tidligere KDPP-agent som har falt og blitt gjenfødt som einherje i Valhall

Description:

Styrke 14 i normalstørrelse / 19 som stor (yttligere + 2 med styrkebelte)
Smidighet 10
Fysikk 17 / 18 som stor dvs. lp 2/3(for kriger) og lp +2/4 (for kriger)
Intelligens 10
Visdom 14
Karisma 14
Livspoeng 83 (
55 hvis stor)

ekspert øks
kan bruke mauserpistol
spesialist skjold
kan bruke spyd
førstehjelp

våpen og skjold-stil
ett våpen stil (AC 1 bedre)

9. grads prest / 9. grads kriger (ekstra 1d8 lp pr grad som stor)
xp
341,919.6 /341,919.6
Språk: Tysk, Engelsk, Norrønt, noe gresk

THAC0: 6, basert på følgende utregning
+ 8 bedre pga. grad
+ 4 bedre pga. styrke
+ 2 bedre pga. Odins øks,

skade: 1terning8 + 11 (9 pga. styrke, 2 pga. øksens egne kraft)
AC -2 basert på:
Odin-bryne: gir AC 4, virker mot skytevåpen
skjold: magisk bonus -3
normalskjold bonus med spesialistkunnskap – 3

+ ikke medregnet xp for slaveeventyret

eiendeler
odin øks 2/5 mot tusser og troll
magisk rinbrynje AC 4
magisk skjold, stort, 3 på primærplanet
spise-bær, 10 stk
hurtighetsdrikk x 2
oil of impact x 4
super-heltedådsdrikk
philter of persuasiveness x 4
polymorph self
PLANTEKONTROLL-DRIKK
vannpuste-drikk
ekstra helbredelsesdrikk
super-heltedådsdrikk
greske leggskinner
horn fra Odin
stort stygt spyd +2/
4
skjold + 1 i ødemarken
veldig fæl daggert i sølv (+3)

2395 gull

spesielle presteegenskaper: blodørn, utløs bersherkergang, smertelig mot, daudingtale, ravneblikk-og tale, krigerhjerte

Bio:

Max Siegfried

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. AkselTmte