Max Siegfrid

Tidligere KDPP-agent som har falt og blitt gjenfødt som einherje i Valhall

Description:

Styrke 14 i normalstørrelse / 19 som stor (yttligere + 2 med styrkebelte)
Smidighet 10
Fysikk 17 / 18 som stor dvs. lp 2/3(for kriger) og lp +2/4 (for kriger)
Intelligens 10
Visdom 14
Karisma 14
Livspoeng 87 (
59 hvis stor)

ekspert øks
kan bruke mauserpistol
spesialist skjold
kan bruke spyd
førstehjelp

våpen og skjold-stil
ett våpen stil (AC 1 bedre)

10. grads prest / 10. grads kriger (ekstra 1d8 lp pr grad som stor)
xp
501,919.6 /501,919.6
Språk: Tysk, Engelsk, Norrønt, noe gresk

THAC0: 6, basert på følgende utregning
+ 9 bedre pga. grad
+ 4 bedre pga. styrke
+ 2 bedre pga. Odins øks,

skade: 1terning8 + 11 (9 pga. styrke, 2 pga. øksens egne kraft)
AC -2 basert på:
Odin-bryne: gir AC 4, virker mot skytevåpen
skjold: magisk bonus -3
normalskjold bonus med spesialistkunnskap – 3

+ ikke medregnet xp for slaveeventyret

eiendeler
odin øks 2/5 mot tusser og troll
magisk rinbrynje AC 4
magisk skjold, stort, 3 på primærplanet
hurtighetsdrikk x 2
ekstra helbredelsesdrikk
super-heltedådsdrikk
stort stygt spyd +2/
4
veldig fæl daggert i sølv (+3)

2395 gull

spesielle presteegenskaper: blodørn, utløs bersherkergang, smertelig mot, daudingtale, ravneblikk-og tale, krigerhjerte

Formler (normalt)

6 1. grad, 4 2.grad, 3 3.grad, 3 4. grad, 2 5.grad

Bio:

Max Siegfrid

Jakten på de manglende delene av Den hellige gral. AkselTmte