Jakten på de manglende delene av Den hellige gral.

Moore svelger mange moralske kameler

Ting begynner å bli nokså intenst i Sigil for einherjen Siegfried og sionridderne fra jorden.

Nye avtaler:

Belith – En fallen engel som vil at Moore skal ta med et smykke med en sort edelstein på størrelse med et lite eple til Jorden. Der skal han gi det til erkeengelen Gabriel på vegne av Lucifer, og på den måten vil Gabriel får sin styrke tilbake.

Avgrunnens tempel. Vil at Moore og Siegfried skal dra til et sted på Primærmaterieplanet og la seg rekruttere av en gruppe tanarier som er der for å kjempe mot noen baatezuer. Til gjengjeld skal de frigjøre svartalvmagikeren som nå henger spiddet på taket, samt gi dem innpass i Pestmort, en grenseby til Avgrunnen som ligger i kjernelandene.

Malkassar: Githpiraten krever å få møte Gith om to måneder. Han skal forsøke å få med noen flere kapteiner til møtet.

Moore utførte dessuten et attentat på vegne av Erin Svartflamme. Det var en forvirret idealist som sammen med andre lærde forsøkte å få greie på hva de ulike fraksjonslederne hadde for planer for Sigil. Moore fikk beskjed om å rive ham i filler for å sende et signal til andre som måtte finne på å grave for mye i sansernes saker.

Comments

lordhalcombe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.